Menu Close

FORSKEL OG FÆLLESSKAB

Minoritetsbørn i daginstitution
Af Helle Bundgaard og Eva Gulløv

Daginstitutioner er samlingspunkter for børn, forældre og personale. Da mennesker har forskellige ideer om, hvad der er bedst for børn, forløber mødet sjældent gnidningsfrit. Forskel og fællesskab handler om hverdagen i institutioner med børn med diverse sociale og kulturelle baggrunde.

Available at:

En daginstitution er ramme om relationer mellem mange mennesker. Hver dag mødes børn, forældre, medhjælpere, pædagoger, ledere og evt. køkken- og rengøringspersonale for at sørge for, at børnene bliver passet og stimuleret i overensstemmelse med deres alder. Da forskellige mennesker kan have vidt forskellige opfattelser af, hvad der skal prioriteres, og hvad der er bedst for børn, forløber hverdagen sjældent helt uden gnidninger og konflikter. Minoritetsbørn i daginstitution handler om, hvordan hverdagen former sig i daginstitutioner med børn med forskellige sociale og kulturelle baggrunde. Med udgangspunkt i observationer og interview fra deres etnografiske feltarbejde i to integrerede daginstitutioner rejser bogens forfatter en række principielle spørgsmål omkring institutionslivet:

 • Hvilken betydning har den sociale og kulturelle sammensathed for institutionernes virke, for
  børnenes indbyrdes relationer, for pædagogikken og for forældresamarbejdet?
 • Har kulturelle og sociale forskelle betydning for børns indgåelse af venskaber i
  førskolealderen?
 • Betyder forskelle i baggrund noget for den pædagogiske håndtering?
 • Influerer det på samarbejdet mellem forældre og ansatte, at deres erfaringer er vidt
  forskellige?
 • Hvilke konsekvenser har den politiske fokusering på integration for den pædagogiske
  prioritering?

Hvert af bogens kapitler koncentrerer sig om en overordnet tematik med udgangspunkt i de konkrete observationer, fx venskab, ansvar, kategorisering, udgrænsning og forvaltningsbureaukrati og rummer en mængde tankevækkende, hverdagsnære eksempler. Bogen henvender sig studerende og lærere både på mellemlange uddannelser og på universitetsniveau og derudover til alle, der beskæftiger sig med daginstitutionslivet på praktiker- og ledelsesniveau.

Publisher series: Socialpædagogisk Bibliotek
Language: Danish
ISBN: 9788741251493